Dhaba Style Malai Kofta - No Onion No Garlic Recipe